ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาทด้วย ทศพิธราชธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งก-ต
เลขมาตรฐานสากล9789749536728
หัวเรื่อง1.ทศพิธราชธรรม.
2.ธรรมเทศนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า147 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011135อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ