ชื่อเรื่อง120 ปีกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418 - 2538
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า325 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011145อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ