ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริวรรณ เสรีรัตน์
เลขเรียก001.4
เลขผู้แต่งศ-ก
เลขมาตรฐานสากล9748955656
หัวเรื่อง1.วิจัย - - ธุรกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
ราคา260
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า328 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011151อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ