ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก346.03
เลขผู้แต่งช-ค
เลขมาตรฐานสากล9789742889241
หัวเรื่อง1.ความรับผิดเพื่อละเมิด.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
ราคา430
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า496 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011354อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ