ชื่อเรื่องไทมส์ สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909.1
เลขผู้แต่งส-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747741296
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า95 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011384, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011385, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
011386, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
011387, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
011388, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
011389, ฉ.6อยู่หนังสือทั่วไป
011390, ฉ.7อยู่หนังสือทั่วไป
011391, ฉ.8อยู่หนังสือทั่วไป
011392, ฉ.9อยู่หนังสือทั่วไป
011393, ฉ.10อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ