ชื่อเรื่องผลงานกองทัพบก 2555
ผู้แต่งคนที่ 1กองทัพบก
เลขเรียก355.6
เลขผู้แต่งก172ผ
หัวเรื่อง1.กองทัพบก - - ไทย.
2.กองทัพบก - - การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า88 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011433อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ