ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งร115 ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786115480005
หัวเรื่อง1.การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ.
2.ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2554
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า146
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011524อยู่หนังสือทั่วไป
011525อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ