ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งพ17117
เลขมาตรฐานสากล9744631392
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน.
3.เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2548
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า112
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011526อยู่หนังสือทั่วไป
011527อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ