ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่ง
เลขมาตรฐานสากล9786162690013
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์8
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า392
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011353อยู่หนังสือทั่วไป
011528อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ