ชื่อเรื่องกฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก342.068
เลขผู้แต่งพ371
เลขมาตรฐานสากล9786165480369
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า614 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011537อยู่หนังสือทั่วไป
011538อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ