ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.387
เลขผู้แต่งร115
เลขมาตรฐานสากล9747289709163
หัวเรื่อง1.งานสารบรรณ.
2.งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์23
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
ราคา120
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า155 หน้า (ภาคพิเศษ)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011542อยู่หนังสือทั่วไป
011543อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ