ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก344.05
เลขผู้แต่งร115
เลขมาตรฐานสากล9747289695
หัวเรื่อง1.การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.เอกสารลับ.
3.เอกสารราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า135 หน้า (ภาคผนวก)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011544อยู่หนังสือทั่วไป
011545อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ