ชื่อเรื่องคำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539)
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งร115
เลขมาตรฐานสากล9747289687
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - การลา.
2.ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์8
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า163 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011546อยู่หนังสือทั่วไป
011547อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ