ชื่อเรื่องสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งค416
เลขมาตรฐานสากล9786165480390
หัวเรื่อง1.การบริหารทรัพยากรบุคคล.
2.ข้าราชการ - - การประเมินผล.
3.ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า135 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011562อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ