ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.66
เลขผู้แต่งค416
เลขมาตรฐานสากล9786165480376
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง.
2.การบริหารงานบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา80
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า97 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011564อยู่หนังสือทั่วไป
011565อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ