ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.387
เลขผู้แต่งร115
เลขมาตรฐานสากล9707289717
หัวเรื่อง1.งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.งานสารบรรณ.
ครั้งที่พิมพ์23
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา65
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า116 หน้า (ภาคผนวก)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011567อยู่หนังสือทั่วไป
011568อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ