ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก342.0686
เลขผู้แต่งพ17117
เลขมาตรฐานสากล9747289792
หัวเรื่อง1.บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
ราคา55
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า21 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011571อยู่หนังสือทั่วไป
011572อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ