ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งค416
เลขมาตรฐานสากล9786165480383
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
2.ข้าราชการ - - การประเมินผล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า183 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011573อยู่หนังสือทั่วไป
011574อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ