ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
เลขผู้แต่งพ17117
เลขมาตรฐานสากล9744631104
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
2.วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011618อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ