ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก923.1593
เลขผู้แต่งภ416
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786165431538
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ.
2.พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์.
3.ศาสนาอิสลาม.
4.คริสต์ศาสนา.
5.ศาสนาพราหมณ์.
6.ศาสนาซิกต์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า302 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011640, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011641, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ