ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664
เลขผู้แต่งส174
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
3.คำพิพากษาศาล.
4.กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี.
5.วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า75 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011664อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ