ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8
ผู้แต่งคนที่ 1วรพล โสคติยานุรักษ์
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งว176ห
หัวเรื่อง1.นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย.
2.ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า227 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011671อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ