ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system (ฉบับที่ 2)
ผู้แต่งคนที่ 1กฤช เพิ่มทันจิตต์
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งก912ร
หัวเรื่อง1.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
2.เศรษฐศาสตร์การเมือง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า485 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011678อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ