ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี 2554
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งพ17117ก
เล่มที่2554
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.
2.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี.
3.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011679, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011700, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ