ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1จินตนา บิลมาศ
ผู้แต่งคนที่ 2ธานินทร์ อุดม
ผู้แต่งคนที่ 3มนัส บุญประกอบ
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งจ354ค
เล่มที่2554
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ.
2.ข้าราชการพลเรือน -- จรรยาบรรณ.
3.การพัฒนาจริยธรรม.
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า99 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011686อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ