ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการจัดหางาน
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง331.125
เล่มที่ก272ร
เลขมาตรฐานสากล9786165550734
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี - - กรมการจัดหางาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า106 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011687อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ