ชื่อเรื่องประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆ
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งป17116
เลขมาตรฐานสากล9786162021220
หัวเรื่อง1.จริยธรรม.
2.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน.
3.จริยธรรมทางการเมือง.
4.เจ้าหน้าที่ของรัฐ - - จริยธรรม - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สภาพัฒนาการเมือง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า379 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011691อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ