ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
ผู้แต่งคนที่ 1กองวินัย สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งต195
เล่มที่2534 ล.2
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า241หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011692อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ