ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้แต่งคนที่ 1จงรัก บุญทันเสน
เลขเรียก
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่จ127ก
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
2.ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา.
3.โครงการรัฐเอื้อราษฎร์.
4.สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า104 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011694อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ