ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง338.925
เล่มที่ร113ส
หัวเรื่อง1.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ.
2.รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร.
3.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี.
4.หนังสือที่ระลึก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า88 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011707อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ