ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมการศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง205
เล่มที่ก278ร
หัวเรื่อง1.กรมการศาสนา - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า168 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011720อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ