ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
ผู้แต่งคนที่ 1นราศรี ไววนิชกุล
ผู้แต่งคนที่ 2ชูศักดิ์ อุดมศรี
เลขเรียก001.4
เลขผู้แต่งน172ร
เล่มที่2548
เลขมาตรฐานสากล9741332079
หัวเรื่อง1.ธุรกิจ -- วิจัย.
2.วิจัย - - ระเบียบวิธีทางสถิติ.
ครั้งที่พิมพ์16
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา260
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า410 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011725อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ