ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก294.382
เลขผู้แต่งก278พ
เล่มที่2555
เลขมาตรฐานสากล 9789749536216
หัวเรื่อง1.พระไตรปิฎก.
2.พระสูตร.
ครั้งที่พิมพ์5
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า546 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011727อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ