ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
ผู้แต่งคนที่ 1ศุภชัย วัดศรีพะเนา
ผู้แต่งคนที่ 2สามารถ เมืองเงิน
เลขเรียก910.285
เลขผู้แต่งศ462ก
หัวเรื่อง1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์.
2.ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
3.ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์ (วพ) / Thesis (T)
จำนวนหน้า73 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011742อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ