ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL และ Dreamweaver.
ผู้แต่งคนที่ 1บัญชา ปะสีละเตสัง
เลขเรียก005.7126
เลขผู้แต่งบ113พ
เลขมาตรฐานสากล9786160800265
หัวเรื่อง1.PHP (ภาษาคอมพิวเตอร์).
2.มายเอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์).
3.การพัฒนาเว็บไซต์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
ราคา329
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า656 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011745อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ