ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกสร 351.2
เลขผู้แต่งค1411ข
หัวเรื่อง1.วันข้าราชการพลเรือน.
2.ข้าราชการพลเรือน.
3.ระบบราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า212 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011748อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ