ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้แต่งคนที่ 1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง303.44
เล่มที่พ113ร
หัวเรื่อง1.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
2.การพัฒนาสังคม.
3.การบริการสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011780อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ