ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งค1411ร
หัวเรื่อง1.สำนักงาน ก.พ. - - รายงานประจำปี.
2.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า145 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011783อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ