ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
เลขผู้แต่งท518ร
หัวเรื่อง1.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร.
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า97 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011784อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ