ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 : 15 ปี กบข
ผู้แต่งคนที่ 1กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขเรียก352.67
เลขผู้แต่งบ215ร
หัวเรื่อง1.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - - รายงานประจำปี.
2.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2554
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า133 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011788อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ