ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.283
เลขผู้แต่งค1411ร
หัวเรื่อง1.การกระจายอำนาจปกครอง.
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
3.การปกครองท้องถิ่น.
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า121 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011807อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ