ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1ทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
เลขเรียกกศ.333.91
เลขผู้แต่งท172ก
หัวเรื่อง1.การจัดการน้ำ.
2.น้ำ.
3.การพัฒนาแหล่งน้ำ.
4.น้ำท่วม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
จำนวนหน้า27 หน้า,ภาคผนวก
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011808อยู่รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ย้อนกลับ