Titleโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
Author1วลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
CallNumberกศ.333.9115
Call_authorว1711ค
Subject1.ที่ราชพัสดุ.
2.ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา.
3.การจัดการน้ำ.
4.น้ำท่วม.
Placeกรุงเทพฯ
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Price0
Type Bookรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
page34 หน้า (ภาคผนวก)
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
011811CHK Shelfรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ย้อนกลับ