ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
ผู้แต่งคนที่ 1วลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
เลขเรียกกศ.333.9115
เลขผู้แต่งว1711ค
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
2.ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา.
3.การจัดการน้ำ.
4.น้ำท่วม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
จำนวนหน้า34 หน้า (ภาคผนวก)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011811อยู่รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ย้อนกลับ