ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก658.4092
เลขผู้แต่งม466
หัวเรื่อง1.ทุนรัฐบาล -- ไทย.
2.ผู้บริหาร.
3.ภาวะผู้นำ.
4.การจัดการองค์กร.
5.ข้าราชการ -- ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า141 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011819อยู่หนังสือทั่วไป
011820อยู่หนังสือทั่วไป
011821อยู่หนังสือทั่วไป
011822อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ