ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กรมการศาสนา
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก205
เลขผู้แต่งก278ร
หัวเรื่อง1.กรมการศาสนา - - รายงานประจำปี.
2.ศาสนาพุทธ.
ครั้งที่พิมพ์1
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี
จำนวนหน้า170 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011837อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ