ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียก291
เลขผู้แต่งค1411ร
เลขมาตรฐานสากล9789743266619
หัวเรื่อง1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- รายงานประจำปี.
2.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต -- การบริหาร.
ครั้งที่พิมพ์1
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี
จำนวนหน้า32 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011843อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ