ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 2ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งค1411ร
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ -- ไทย.
2.ระบบราชการ -- ไทย.
3.การบริหารบุคคล - - ไทย.
4.การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า1 เล่ม(หน้าไม่เรียงลำดับ)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011856อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ