ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 2ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งค1411ร
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ -- ไทย.
2.ข้าราชการ -- ไทย.
3.การพัฒนาบุคลากร.
4.การบริหารงานบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011857อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ