ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 2อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้แต่งคนที่ 3สำรวม จงเจริญ
เลขเรียก001.3
เลขผู้แต่งบ114บ
เลขมาตรฐานสากล9742316465
หัวเรื่อง1.แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี.
2.Power of Some One-Sided Multivariate Tests ...
3.Combining Prediction by Partial Matching ...
4.แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดกา
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า68 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011858อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ